Odvetvia

Aplikácia tablano je široko variabilná pre rôzne projekty, preto je ideálnym pracovným nástrojom pre prácu v teréne v mnohých odvetviach.
Prinášame Vám prehľad aspoň niektorých z nich:

icon_siete   Sieťové odvetvia

Vodárne, kanalizácie, plynárne, teplárne

Zbierajte a aktualizujte dáta o rôznych objektoch siete, pri pravidelnej výmene meračov energií, ale aj pri povinných revíznych skúškach. Pri opravách a kontrolách majte vždy po ruke aj informácie o zákazníkoch, či odbernom mieste. Bez papierových formulárov je práca v teréne efektívnejšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia. Navyše máte možnosť zadávať úlohy pracovníkom priamo do systému, a kontrolovať ich vykonanie. Vaša rozvodná, či distribučná sieť môže konečne obsahovať aktuálne dáta, ktoré sú hneď k dispozícii v IS.

Städte  Mestá a obce, verejná správa

Nehnuteľný majetok, verejné osvetlenie, dopravné značenie, dane, komunálny odpad, detské ihriská, zeleň, atď.

Tablano umožňuje pracovať s rôznymi formulármi, ktoré sa často úplne od seba líšia, podľa toho, o ktorú oblasť správy majetku sa jedná. Pritom zozbierané údaje sú integrované do IS, a môžu tak byť k dispozícii pre iných používateľov. Využitie tablana nájdu aj tí pracovníci, ktorí musia pravidelne kontrolovať stav objektov a dokumentovať zistené nedostatky. Či už sa jedná o detské ihriská, reklamné plochy, letné terasy, ale aj verejné osvetlenie a odpadkové koše.

icon_priemysel,FM   Priemysel | Facility Management

Revízie, pravidelné kontroly, nehnuteľnosti, stav údržby, opravy

Pri vykonávaní údržby a revízii výťahov, protipožiarnych systémov, a iných vyhradených technických zariadení, môžete využiť tablano s digitálnymi šablónami, predvyplnenými dátami, ktoré sa opakujú, a šetriť čas svojich pracovníkov. Zadávajte úlohy svojim pracovníkom efektívne, so zameraním na lokalitu a čas. Pri opravách poskytnite svojim pracovníkom odbornú dokumentáciu ako pripojený dokument. Tablano okrem iného zjednoduší kontrolu vykonania čistenia priestorov, kosenia plôch, opravy priestorov.

icon_bytove,realitky   Bytové družstvá, realitné kancelárie

Odpisy energií, výmeny meračov, nájomné zmluvy, stav budov, nájomné plochy, pasport nehnuteľností

Zobrazuje všetky priradené nehnuteľnosti na prehľadnej mape. K nim zadávajte nové dáta, aktualizujte rôzne informácie o technickom stave, výmerách, zmluvách, koncových odberateľoch a revíznych objektoch. Využite tablano ako nástroj pre zber veľkého množstva dát do databázy. Kedykoľvek majte po ruke dokumenty, ale aj fotografie pre jednotlivé objekty.

icon_IT,telekomunikacie   IT & telekomunikácie

Revízie, kontroly, údaje o odberných miestach, schémy zapojenia

icon_elektro   Elektro

Rozvody NN, VN, trafostanice, rozvádzače

icon_stavebnictvo    Stavby

Stav objektov, súpis  zariadení, certifikáty, revízie, termíny kontrol

icon_ekologia   Ekológia

Umiestnenie objektov, kontroly, revízie, dokumentácia stavu, odbery vzoriek pre analýzu

icon_logistika   Logistika

Evidencia stavu zásielky, stav na sklade, potvrdenie o prebratí, navigácia

icon_plno-lesnictvo    Poľnohospodárstvo, lesníctvo

 Odbery vzoriek pre analýzu, evidencia plodín, plôch, termínov

 

icon_ostatne   Rôzne iné