Šablóny

Dosiahnite vyššiu produktivitu prostredníctvom digitálnych šablón. Šablónami nazývame zdigitalizované formuláre pre správu dát, ktoré môžu byť navyše rozšírené o fotografie či iné dôležité dokumenty. Preto je šablóna vystavaná z troch úrovní – zjednoduší zber a správu dát, a poskytne o dátach komplexný prehľad:

 

 

  • Prehľad o objektoch

    Okamžitý prehľad o všetkých dôležitých dátach a informáciách od poslednej kontroly.

  • Editácia

    Interaktívny formulár pre zber dát, napr. o kontrole alebo údržbe.

  • Archív dokumentov

    Naplnenie úloh aj s pomocou pripojených fotografií, projektov, manuálov a iných dokumentov.

 

 

 

Až doteraz boli mobilné riešenia príliš drahé a užívateľsky zložité. S tablano odpadajú aj, inak nutné, školenia. Okrem toho nám tablano umožňuje optimálne koordinovať pracovníkov v teréne. Pracovník získa okamžite informáciu, či je potrebné vykonať pravidelnú kontrolu alebo inú úlohu. Používaním tablano v tablete pracujú naši zamestnanci bez papierov – rýchlo a efektívne!

WOLFGANG GRUNEWALD  |  Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf

Knižnica šablón

V tejto knižnici šablón Vám ponúkame prehľad odvetví, v ktorých je už aplikácia tablano v Nemecku nasadená. Ak by Vašim potrebám nezodpovedala žiadna z uvedených šablón, pripravíme špeciálne šablónu podľa Vašich požiadaviek.

  ZDRUŽENÉ KONTROLY / REVÍZIE


Kontroly a revízie vyhradených technických zariadení v jednom objekte (napr. kotolňa), združené do jednej evidencie, doplnené o prehľadný prevádzkový denník.


  KONTROLA OSVETLENIA


Kontrola stavu a funkčnosti osvetlenia priamo na mieste.


  BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA: ŠACHTY


Pravidelná kontrola príslušenstva šachty.


  KONTROLA HYDRANTOV


Pravidelné kontroly a údržba hydrantov.


poi_graphic_kvs_86x86px  KÁBLOVÝ ROZVÁDZAČ


Evidencia „vnútorného sveta“ skrine káblového rozvádzača.


  VÝMENA/MONTÁŽ MERAČOV ENERGIE


Dokumentácia pravidelnej výmeny meračov energie.


  DOMOVÉ PRÍPOJKY


Kontrola interiérových prípojok energií.


  BYTOVÉ DRUŽSTVO


Správa a evidencia príslušnej dokumentácie existujúcich budov.


  ZNAČKY PLYNOVÝCH UZLOV


Údržba značiek plynových uzlov a iných objektov.


  POŠKODENIE VOZOVKY


Evidencia stavu poškodených úsekov a miest cestných komunikácií.


  EVIDENCIA STROMOV


Pravidelná preverovanie stavu stromov.


  DETSKÉ IHRISKÁ


Evidencia a kontrola stavu detských ihrísk a ich súčastí.


  ODBERNÉ MIESTA


Kontrola kvality vody na rôznych odberných miestach.